Back

Nanjing GW Marriott Courtyard Hotel

Year of Opening: 2020
No. of rooms: 232
Total GFA: 63,808 sq. meter
Location: Shuanglong Main Road, Jiangning District, Nanjing, China.